Per 1 januari 2023 komen werkgevers voor een structurele kostenverhoging te staan. Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd, evenals de reiskostenvergoedingen.