Tweede kamer buigt zich over box 3

In de week van 18 april debatteerde de Tweede Kamer over de vermogensrendementsheffing in box 3. Deze ‘spaartaks’ gaat in 2025 definitief op de schop. Vanaf dat moment wordt er alleen nog belasting geheven over het werkelijk rendement. Daarnaast komt er compensatie voor mensen die van 2017 t/m 2022 te veel belasting over het fictief rendement hebben betaald.

 

In het nieuwe box 3-systeem wordt vanaf 2025 voortaan vermogensaanwasbelasting geheven. U betaalt dan belasting over alle daadwerkelijke inkomsten uit uw vermogen. Daarbij kunt u denken aan rente op uw spaargeld, dividend uit aandelen of huurinkomsten uit extra woningen. De waardestijging van aandelen en vastgoed is een wat complexer verhaal. Ook daardoor wordt uw vermogen groter, en het is de bedoeling dat ook die inkomsten belast worden. In het nieuwe stelsel wordt tevens een administratieplicht opgenomen. U moet uiteraard de waarde van uw vermogen bepalen, maar ook bijhouden hoeveel u tussentijds hebt bijgestort, verkocht en onttrokken. Het is aan het nieuwe kabinet om de plannen verder uit te werken. Voor de jaren 2023 en 2024 zou men een beroep kunnen doen op een spoedwetgeving, die aansluit bij de huidige ontwikkelingen.

 

Terug naar de huidige situatie. Momenteel buigt het kabinet zich over twee opties om belastingbetalers te compenseren:

  • Bij de ‘spaarvariant’ compenseert het kabinet alleen spaarders voor het teveel aan belasting dat ze betaalden. Beleggers kunnen eventueel nog bezwaar maken omdat hun beleggingen in bepaalde jaren minder rendeerden dan waarvoor ze zijn aangeslagen.
  • Bij de ‘forfaitaire variant’ compenseert het kabinet niet alleen spaarders maar ook beleggers, als ze in een jaar belasting betaalden over een te hoog fictief rendement. Dat zou het geval kunnen zijn tijdens slechte beursjaren.

 

‘Wij zijn benieuwd waar het kabinet de middelen vandaan gaat halen, er is veel ruis. Worden de tarieven in box 2 aangescherpt? Gaat het bezit van een eigen woning naar box 3? Worden de voordelen van de dividendbelasting weggehaald bij ondernemers? Als u compensatie voor 2017 – 2022 gaat aanvragen is voorzichtigheid geboden. Elke situatie is anders en dient individueel beoordeeld te worden. Bij Vesting kunnen wij u altijd het juiste advies op maat geven.’

 

Bovengenoemde compensatieregeling is wettelijk verplicht en moet op korte termijn uitgevoerd worden. Eind 2021 deed de Hoge Raad hier al een uitspraak over. Het Nederlandse systeem was in strijd met de Europese wetgeving en moest aangepast worden. Daarnaast is er een harde termijn bepaald: de Belastingdienst dient alle bezwaarschriften tussen 1 juli en 4 augustus 2022 afgehandeld te hebben.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info