Wijzigingen vennootschapsbelasting

Recentelijk heeft de Tweede Kamer met een aantal zaken ingestemd. Wij zetten twee belangrijke wijzigingen voor u op een rijtje.

 

Het toptarief in de vennootschapsbelasting wordt in 2022 verhoogd naar 25,8%. Ter vergelijking: in 2021 was dat 25%. Tot een belastbaar bedrag van € 395.000 (2021: € 245.000) geldt in 2022 een tarief van 15%.

 

Daarnaast gaat vanaf 2022 een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening gelden (nu nog zes jaar voorwaarts). De omvang van de in een jaar volledig te verrekenen verliezen wordt daarbij wel beperkt tot een bedrag van 1 miljoen euro aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Is de fiscale winst in een jaar hoger dan 1 miljoen euro, dan zijn de verliezen slechts verrekenbaar tot 50 procent van dat surplus (vermeerderd met het eerste miljoen natuurlijk).

 

Wat betreft de belastingrente voor de vennootschapsbelasting laat het demissionaire kabinet de corona crisis vanaf 1 januari aanstaande volledig achter zich. Leidt uw winstaangifte 2021 tot een nabetaling van belasting en kan de fiscus de aanslag hiervoor pas na 1 juli 2022 opleggen, dan moet u weer rekening houden met een rente van 8% op jaarbasis die in rekening gebracht wordt.

 

“De onbeperkt voorwaarts verrekenbare verliezen gaan gelden voor verliezen die op 1 januari 2022 nog niet zijn verdampt. Mocht u nog een verlies uit 2012 in de boeken hebben staan, dan doet u er goed aan om te proberen dit verlies in 2021 te verrekenen. Bijvoorbeeld door stille reserves en ongerealiseerde winsten te realiseren door verkoop. Verder is acht procent rente haast diefstal. De rentelast is echter te voorkomen door uiterlijk eind maart een reële schatting van de fiscale winst over 2021 te maken en door te geven aan de belastingdienst. Heeft u last van negatieve rente op de bankrekening dan kunt u ook een iets hogere aanslag laten opleggen. Wat u teveel heeft betaald, krijgt u uiteindelijk terug, maar in de tussentijd verdient u 0,5% bankrente.”

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info