Vooral familiebedrijven de dupe bij afschaffing BOR

Vorig jaar publiceerde de overheid een aantal voorstellen om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) af te schaffen of flink in te perken. Hier is nog steeds geen duidelijkheid over, maar desondanks zorgen de plannen voor onrust, vooral bij familiebedrijven. Voor hen zou de afschaffing van de BOR en DSR grote financiële gevolgen hebben.

 

In de huidige regelgeving gelden bepaalde vrijstellingen als je ondernemingsvermogen verkrijgt door overerving of schenking. Erf je bijvoorbeeld het familiebedrijf van je ouders na hun overlijden, dan hoef je minder erfbelasting te betalen. Het ministerie van Financiën vindt dat deze regeling vermogensongelijkheid in de hand werkt.

 

Recent deed KPMG, samen met FBNed, de vereniging van familiebedrijven, en de Stichting Familie Onderneming, onderzoek onder ruim tweehonderd familiebedrijven. Bij het versoberen van de overdrachtsvoordelen of het helemaal afschaffen ervan wordt de toekomst van drie op de tien bedrijven onzeker. Een kwart van de bedrijven verwacht tot gedwongen verkoop over te moeten gaan en de helft van de bedrijven denkt dat het afschaffen van de regelingen een negatief effect op werkgelegenheid en innovatie zal hebben.

 

Het ministerie van Financiën neemt aan dat de meeste familiebedrijven voldoende privévermogen hebben om de afschaffing op te vangen, maar volgens KPMG klopt die aanname niet. Nog geen vijfde van de bedrijven is hiertoe in staat, de rest moet de extra belasting uit de onderneming gaan financieren, met een hoge financiële druk als resultaat.

 

“Afschaffing van BOR en DSR kan in combinatie met de bedrijfswaarderingspolitiek van de belastingdienst een giftige cocktail gaan vormen. Geld dat nu binnen het (familie)bedrijf kan worden ingezet voor continuïteit en innovatie, zal naar de algemene middelen van de overheid vloeien. Hoewel de afschaffing nog onzeker is en er ook nog geen datum is genoemd, raden wij u aan vast na te denken over uw opvolging. Mocht u van plan zijn in de komende jaren uw bedrijf binnen uw familie te gaan overdragen, dan kan het zinvol zijn deze overdracht te vervroegen. De overheid werkt namelijk graag met terugwerkende kracht van wetgeving als zij wetsanticipatie verwachten. Vraagt u ons gerust om advies.”

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info