TARIEVEN BOX 2 VERANDEREN

In de Miljoenennota wordt een toelichting gegeven op de verhoging van het vpb-tarief. Het huidige lage tarief wordt verhoogd met enkele procenten. Ook zijn er plannen om twee schijven te introduceren in box 2

 

Voorgesteld wordt om per 2024 twee schijven te introduceren in het box 2-tarief, de zogenaamde dividendbelasting. In de huidige situatie is sprake van één vlaktarief dat geldt voor het gehele bedrag aan belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang. Het plan is om per 2024 twee schijven te introduceren in box 2 met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per belastingplichtige en een tarief van 31% voor het meerdere.

 

‘Wij voorzien het in de lucht houden van BV’s die niets meer om het lijf hebben, maar waarvan de jaarlijkse onderhoudskosten opwegen tegen het hogere box 2-tarief bij liquidatie ineens. Een stuwmeer aan vervuiling van het Handelsregister derhalve met inactieve BV’s en het jarenlang voeren van administraties waarin niets anders gebeurt dan een jaarlijks gemaximeerde dividenduitkering.’

 

Tevens wordt in 2023 het huidige lage tarief in de vennootschapsbelasting verhoogd van 15% naar 19%. Het kabinet redeneert als volgt: de omvang van de fiscale winst zegt weinig over de omvang van het bedrijf of de draagkracht van de BV-ondernemer en andere aandeelhouders. Ook vennootschappen zonder werknemers of met alleen een BV-ondernemer profiteren van dit lage tarief. Bovendien leidt de differentiatie in het vpb-tarief in de praktijk tot fiscaal gedreven gedrag (door bijvoorbeeld het opknippen van BV’s) en belastinguitstel.

 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info