STIJGING KOSTEN VOOR WERKGEVERS

Per 1 januari 2023 komen werkgevers voor een structurele kostenverhoging te staan. Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd, evenals de reiskostenvergoedingen.

 

Voor het eerst sinds de invoering van het wettelijk minimumloon (1969) is besloten om een bijzondere verhoging door te voeren. Het minimumloon gaat daarom stijgen met ruim 10%.

Gezien het feit dat de onbelaste reiskostenvergoeding sinds 2006 niet is gewijzigd, wil het kabinet het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen tot € 0,21 per kilometer. Beide verhogingen gaan op 1 januari 2023 in.

 

‘Bij ondernemingen die veel personeel met lage lonen in dienst hebben, zien we vaak dat de marges ook klein zijn. Dit betekent dat verkoopcontracten moeten worden opengebroken, dan wel hoge prijsstijgingen moeten worden doorgevoerd om minimaal dezelfde marges in stand te kunnen houden. De vraag is of zo’n kostenplaatje haalbaar is.’

 

Met de verhoging van het wettelijk minimumloon wordt de verhoging van het minimumloon uit het coalitieakkoord verhoogd en versneld. Het hogere minimumloon leidt ook tot hogere minimumuitkeringen, zoals de bijstand. Zo zet het kabinet een belangrijke stap om de bestaanszekerheid te verbeteren, het inkomensgebouw te verstevigen en de effecten van de hoge inflatie voor grote groepen in de samenleving te dempen.

 

Het maximum van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt sneller verhoogd dan in het coalitieakkoord was afgesproken. De recente snelle stijging van de kosten is doorslaggevend geweest voor deze versnelde verhoging. Per 1 januari 2024 zal het maximum vervolgens verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info