SPAREN IN BOX 3 WORDT AANTREKKELIJKER

De Hoge Raad heeft eind 2021 een oordeel geveld over de vermogensrendementsheffing voor de jaren 2017 en 2018. Het inkomen moet voortaan bepaald worden op basis van het werkelijk rendement in plaats van het forfaitaire (fictieve) rendement. Belastingplichtigen die sparen in box 3 hebben mogelijk recht op verlaging van hun belastingaanslag.

 

Tot 2017 is het forfaitaire rendement een vooraf vastgesteld percentage geweest waarover belasting betaald moest worden. Daarmee heeft de overheid destijds een makkelijk uitvoerbaar systeem ingevoerd. Vanaf 2017 is de vermogensmix toegevoegd, waardoor belastingplichtigen inkomen krijgen toegerekend over vermogen dat zij in werkelijkheid niet bezitten. Het is een systeem geworden dat te veel afwijkt van de werkelijkheid voor een grote groep belastingplichtigen. Daarom is het werkelijk rendement voortaan leidend bij het bepalen van het inkomen.

 

‘Een eerste stap die u als belastingplichtige met box 3 inkomen moet zetten is het beoordelen van het werkelijke rendement over de jaren 2017 en verder. Hoewel nog niet duidelijk is hoe dit rendement bepaald moet worden, kan in beginsel worden aangesloten bij renteopbrengsten, dividendinkomen op effecten, huuropbrengsten en waardemutaties van effecten en onroerend goed. Is de som van dit inkomen lager dan het fictief bepaalde inkomen, dan is het verstandig om (ambtshalve) bezwaar tegen de opgelegde aanslagen inkomstenbelasting te maken.’

 

40% van de belastingplichtigen ondervond lange tijd veel nadelen van het oude systeem. De Hoge Raad oordeelde dat dat te veel is. De Raad vindt de vermogensmix binnen de regeling in strijd met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

 

De belastingdienst wordt geconfronteerd met een enorm uitvoeringsprobleem. Wat betekent deze uitspraak, welke jaren betreft het? Hoe moeten de aanslagen herrekend worden voor de belastingplichtigen die hiervoor in aanmerking komen? Hoe moet het rendement berekend worden? Welke bewijzen moeten hiervoor aangeleverd worden? Op welke wijze moeten deze documenten ingediend worden? Er is nog veel onduidelijk; zeker is wel dat de wetgeving in de loop van dit jaar hierop wordt aangepast. We houden u op de hoogte.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info