Op naar een nieuw pensioensysteem

Eindelijk, het pensioenakkoord is er. Pensioenfondsen kunnen met deze nieuwe wet het pensioen transparanter en eerlijker vormgeven en ervoor kiezen om risico’s nog effectiever, collectief te delen. Daarnaast zijn er tijdelijke afspraken gemaakt over vervroegd uittreden. Maar wat moet u hiermee?

 

De Wet Toekomst Pensioenen maakt de weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel. Als werkgever hoeft u niet meteen van uw stoel te springen om hiermee aan de slag te gaan. De pensioenen hoeven namelijk pas op 1 januari 2027 te zijn aangepast. Maar dit laat zich natuurlijk niet binnen een paar dagen regelen. Het is dus goed als u zich hier tijdig op voorbereid. Hierbij staat u voor een belangrijk keuze: neemt u alle werknemers mee in uw nieuwe pensioensysteem? Of alleen nieuw personeel?

 

“De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is transparanter, flexibeler en persoonlijker dan het oude pensioenstelsel. Nadeel is wel dat het nieuwe stelsel meer nadruk legt op individuele pensioenpotjes, wat zou kunnen leiden tot minder risicodeling tussen deelnemers. Daarnaast kan voor werkgevers de overstap naar het nieuwe stelsel leiden tot hogere pensioenpremies, wat natuurlijk invloed kan hebben op un besteedbare vermogen kan hebben.”

 

Transitie  of overgangsrecht

 

Overstappen naar een nieuw systeem kan op twee manieren: via een transitie of via het overgangsrecht. Bij een transitie gaan alle werknemers over naar een vlakke, leeftijdsonafhankelijke premie. Tot nu toe ging de pensioenpremie vaak omhoog naarmate een werknemer ouder werd, maar straks is het verplicht om voor iedere werknemer hetzelfde percentage van het loon in te leggen. Veel werknemers gaan er dan een beetje op achteruit. Werknemers die de pensioenleeftijd naderen en daarom veel premie inleggen, leggen ineens minder premie in waardoor hun pensioen lager uitvalt. En werknemers die nog maar net op de arbeidsmarkt rondlopen betalen ineens veel meer premie omdat ze vanwege hun jonge leeftijd tot nu toe juist minder premie inlegden. Om dit in goede banen te leiden, is een transitieplan nodig.

 

Kiest u voor het overgangsrecht, dan gelden de nieuwe regels alleen voor nieuw personeel. Voor het huidige personeel blijft de stijgende staffel in tact en dan is compensatie niet nodig.

 

Wat u ook doet: wanneer u besluit het pensioensysteem van uw onderneming anders in te richten, is het vooral belangrijk om hierover met uw medewerkers in gesprek te gaan. Het gaat tenslotte om hun oudedagvoorziening.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info