Nog 15 maanden voor Wet excessief lenen ingaat

Het wetsvoorstel excessief lenen is in het leven geroepen om tegen te gaan dat dga’s, hun partners en/of familie bovenmatig veel bij hun bv’s kunnen lenen. De wet houdt in dat een aanmerkelijk belanghouder samen met zijn of haar partner maximaal 500.000 euro mag lenen van de eigen vennootschap zonder fiscale inkomstengevolgen. De financiering van de fiscale eigen woning valt daarbuiten. Heeft de vennootschap geld uitgeleend aan (klein)kinderen of (groot)ouders, dan geldt de grens van 500.000 voor de verbonden persoon en diens partner gezamenlijk. Heeft u meer dan 500.000 euro geleend of uitgeleend? Dan wordt het bedrag daarboven vanaf 2023 bij u belast met 26,9 procent inkomstenbelasting.

 
Deze maatregel werd in 2018 al aangekondigd, maar de ingangsdatum ervan is vanwege de coronacrisis met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als u dga bent, hoeft u dus pas op 31 december 2023 aan de nieuwe eisen van de wet te voldoen. Let wel: een bovenmatige schuld volgens de wetgever op 31 december 2023 houdt een box-2-voordeel in 2023 in.
 

“U heeft nog 27 maanden om bovenmatige schulden af te bouwen. Mocht u onvoldoende liquide middelen hebben om dat te doen, dan kunt u ook denken aan dividenduitkering, het verkopen van vastgoed of herfinanciering via een bank. Elke oplossing heeft voor- en nadelen. We helpen u graag op een rij te zetten wat in uw geval de beste constructie is.”

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info