Nieuwe ZZP-wet gepresenteerd door minister van Gennip

De ‘Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ moet het onderscheid duidelijk maken tussen zelfstandigen en werknemers. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze wet onlangs gepresenteerd en gaf hiermee gehoor aan de wens van het kabinet om van een vaste baan ‘de norm’ te maken.

 

De ZZP-wet van minister van Gennip stelt grenzen aan de opdrachten die werkgevers door ZZP’ers mogen laten uitvoeren. In de wetgeving bepaalt het geheel aan feiten en omstandigheden of werk door een zelfstandige gedaan mag worden of door een werknemer. Is het uurtarief van een ZZP’er bijvoorbeeld lager dan een bepaald bedrag, dan wordt deze geacht in loondienstverband te werken tenzij anders blijkt uit de feitelijke situatie. Werk dat organisaties ook zelf kunnen uitvoeren, mogen zij straks alleen nog onder heel strenge voorwaarden aan ZZP’ers delegeren. Een vaste baan moet volgens het kabinet dus de norm zijn, zoals de Koning al in de troonrede van 2022 uitsprak.

 

“Werkgevers hebben behoefte aan een gelijker speelveld op de markt tegenover ZZP’ers. Zij zitten immers met hogere lasten en daarmee hogere tarieven dan ZZP’ers, die veel kosten niet in hun uurtarief doorberekenen. Denk aan kosten voor scholing, vervoer en sociale verzekeringen. Maar met slechts eerlijkere tarieven zijn we er niet. Om het financiële speelveld echt gelijk te trekken, moet ook het op grote schaal ten onrechte gebruik maken van fiscale faciliteiten voor ondernemers door ZZP’ers moet worden aangepakt.”

 

Het is nog niet bekend hoe zelfstandigen – van wie een aantal helemaal niet in vaste dienst wíl – door de nieuwe wet worden geraakt. Of werkgevers erop zitten te wachten hen allemaal in vast(er) dienstverband te nemen, is ook nog afwachten. Bedrijven geven er in veel werkrelaties tenslotte niet voor niets de voorkeur aan om geen arbeidsovereenkomst aan te bieden: dit heeft wel degelijk een functie. De werkgeverslasten zijn hoog, het risico op verzuim groot of er is behoefte aan een flexibele schil omdat de verlangde contractomvang te groot of juist te klein is, om maar wat voorbeelden te noemen.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info