MOGELIJK CONTROLEPLICHT VOOR MEER MKB DOOR INFLATIE

De inflatie kan er volgens Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) toe leiden dat veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf verplicht hun jaarrekening moeten laten controleren. Met alle administratieve rompslomp van dien.

 

Een onderneming is volgens de wet verplicht om haar jaarrekening te laten controleren als die:

  • twee opeenvolgende balansdata een omzet heeft van meer dan €12 miljoen;
  • en/of een balanstotaal heeft van meer dan €6 miljoen;
  • en/of gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst heeft.

De controleplicht geldt voor ondernemingen die aan tenminste twee van deze drie voorwaarden voldoen.

 

Door de sterke inflatie van de laatste jaren, dreigt het gevaar dat steeds meer mkb-ondernemingen controleplichtig worden. Hier komen niet alleen veel extra administratieve lasten maar ook kosten bij kijken. De grensbedragen zouden daarom volgens de NBA moeten meegroeien met de inflatie.

 

“Het lijken forse bedragen waar over gesproken wordt, alleen moet dit wel in groepsverband worden gezien. Is de omzet binnen de groep meer dan €12 miljoen en is het balanstotaal bijna aan de € 6 miljoen? Zorg er dan voor dat je voor het einde van het jaar aan balansverkorting doet door bijvoorbeeld crediteuren alvast te betalen, of de verkoopfacturen op 1 januari te sturen in plaats van op 31 december. Voor meer tips over balansverkorting kunt u uiteraard contact met ons opnemen.”

 

Volgens de NBA kunnen veel mkb-ondernemingen langer onder de huidige administratieve verplichtingen blijven vallen als de grensbedragen voor de controleplicht periodiek worden verhoogd. De grensbedragen die worden gehanteerd – Nederland heeft de hoogste van Europa – worden op dit moment slechts eens in de vijf jaar door de Europese Commissie aan de inflatie aangepast. Dit gebeurt weer in 2023, maar tot op heden is er geen zicht op dat de grenzen ook daadwerkelijk worden opgetrokken.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info