MINDER PREMIE VOOR HET Aof

Als een werknemer ziek wordt, moet u 104 weken lang het loon doorbetalen. Ook zijn er soms kosten om de werknemer weer te laten integreren.

 

Bent u een kleine werkgever? Dan betaalt u per 1 januari 2022 minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Vanaf die datum geldt namelijk de gedifferentieerde premie voor het Aof. Deze differentiatie is ingevoerd om kleine werkgevers te ontlasten.

 

‘De premiedifferentiatie is een welkome financiële verlichting voor kleine werkgevers. Houd er echter wel rekening mee dat deze verlichting tevens een administratieve lastenverzwaring inhoudt aan de zijde van de salarisadministratie. Ogenschijnlijk ongewijzigde situaties als bijvoorbeeld een werkneemster die zwangerschapsverlof gaat ontvangen zullen leiden tot nieuwe inkomstenverhoudingen die in de loonadministratie opgenomen moeten worden. Een extra inkomstenverhouding bij dezelfde werknemer betekent op haar beurt weer een extra jaaropgaaf en een deelbetaling waar hoge ww-premies over verschuldigd zijn. Iets van een kat, hond en bijten.’

 

De regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor de relatief zwaarder drukkende verplichting tot loondoorbetaling. Kleine werkgevers betaalden in het verleden evenveel kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers als grote werkgevers. De premie legde relatief gezien een groter beslag op de financiën van kleine werkgevers; met deze maatregel wordt de scheefgroei tegengegaan. Jaarlijks is er 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Voor het Aof kennen we twee categorieën: kleine werkgevers en overige werkgevers. U bent een kleine werkgever zolang uw premieplichtig loon niet meer bedraagt dan 25 maal het gemiddeld premieplichtig loon.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info