MAAK TIJD VOOR UW RITTENADMINISTRATIE

Wist u dat een rittenregistratie alleen aan de wettelijke eisen voldoet wanneer bij elke rit is bijgehouden wat de exacte adressen zijn van het vertrekpunt en de bestemming?

 

Als u of uw werknemer per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt met een auto van de zaak, mag u als werkgever de fiscale bijtelling voor privégebruik achterwege laten. U kunt hiervoor een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen bij de belastingdienst. Hiervoor geldt echter wel een belangrijke voorwaarde: er moet een sluitende rittenregistratie worden bijgehouden. Met per rit een exact adres van het vertrekpunt en de eindbestemming dus.

 

“Er zijn veel ondernemers die liever geen bijtelling hebben en dus een kilometer administratie bijhouden. Deze is vaak bedroevend van niveau. Daarom is het goed om hier aandacht aan te schenken.”

 

Met een rittenregistratie kunt u aantonen dat u de auto daadwerkelijk niet of nauwelijks voor privégebruik inzet, mocht u hier ooit op worden gecontroleerd. Blijkt bij zo’n controle namelijk dat u de adressen van het vertrek- en eindpunt van uw rit níet zijn bijgehouden, dan voldoet de rittenregistratie niet aan de wettelijke eisen en moet u alsnog rekening houden met een bijtelling. Een eventuele boete kan bovendien hoog oplopen.

 

Wilt u zeker weten dat de ritten met uw auto(’s) van de zaak goed worden bijgehouden? Dan zijn hiervoor GPS rittenregistratiesystemen verkrijgbaar. Dit is een kastje dat in de auto wordt gemonteerd en dat alle ritten en kilometers zelf bijhoudt via het GPS systeem. Een aantal van deze systemen is door de Belastingdienst zelf van een keurmerk voorzien. Daarmee weet u zeker dat u goed zit.

 

 

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info