KABINET WERKT AAN ‘TOEKOMSTBESTENDIGE ARBEIDSMARKT’

Wie denkt dat het kabinet zich haast nergens anders mee bezighoudt dan met het stikstofbeleid en de aardbevingsschade in Groningen, heeft het mis. Men werkt op dit moment ook voorstellen uit om een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt’ te borgen.

 

De voorstellen gaan specifiek over flexwerk, re-integratie en crises en hebben betrekking op zowel werknemers in loondienst als op zzp’ers. Het kabinet wil dat werkenden meer zekerheid krijgen over hun inkomen en rooster, en dat zzp’ers beter zijn beschermd tegen tegenslag. Daarnaast moeten de maatregelen de wendbaarheid van organisaties vergroten.

 

“De plannen die er nu liggen, kunnen mogelijk schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie door lagere tarieven tegengaan. Voor scholieren en studenten met een bijbaan blijft nog wel een nul-uren contract beschikbaar. Tenminste, dit worden vaste basiscontracten voor een aantal uur, waarvoor ze ten minste standaard worden ingeroosterd. In onze ogen haal je hiermee wel de flexibiliteit weg bij de jongeren. Of dat een positieve ontwikkeling is, valt nog te bezien.”

 

Een  aantal concrete voorstellen voor werkenden en zzp’ers zijn, grofweg:

 

  • Zelfstandigen moeten een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, via een publieke of private regeling.
  • In plaats van het nul-uren contract en het min-max contract komen vaste basiscontracten met een minimumaantal uren waarvoor werkgevers de werknemers moeten inroosteren.
  • Uitzendkrachten moeten na 52 gewerkte weken een contract met meer zekerheid krijgen.
  • De keten van tijdelijke contracten begint opnieuw te lopen als een dienstverband vijf jaar is onderbroken.
  • De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt met vier jaar verlengd.

 

Enkele maatregelen voor het aanpassingsvermogen van organisaties die worden uitgewerkt zijn:

 

  • Werkgevers met maximaal honderd werknemers kunnen na één ziektejaar van een werknemer duidelijkheid krijgen over de vraag of ze tot structurele vervanging over kunnen gaan.
  • Er komt een ‘Crisisregeling Personeelsbehoud’ voor werkgevers die worden getroffen door een crisis of calamiteit die buiten het normale ondernemersrisico valt.
  • Als het aantal overwerkuren van een werknemer met een vast contract van maximaal 30 uur per week in een jaar meer dan 30% van het aantal contracturen bedraagt, moet de werkgever alsnog de hoge WW-premie toepassen.

 

De maatregelen worden verspreid over vijf tot zeven wetsvoorstellen. Deze moeten volgend jaar bij de Tweede Kamer liggen.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info