Inschrijven UBO’s verplicht per 27 maart 2022

Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. 

 

Voor Nederland geldt dat bestaande organisaties met een bepaalde rechtsvorm zich uiterlijk 27 maart 2022 ingeschreven moeten hebben in het UBO-register, een onderdeel van het Handelsregister. Nieuwe rechtspersonen zijn verplicht om dit meteen doen bij de oprichting. Het register is in het leven geroepen om fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld tegen te gaan.

In het register worden de persoonsgegevens van de UBO’s opgenomen. Sommige van deze gegevens zijn openbaar, andere gegevens blijven afgeschermd. Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs bepaald dat het huidige UBO-register niet in strijd is met de AVG-wetgeving. Het Hof van Justitie van de EU buigt zich momenteel over deze kwestie, de uitspraak wordt medio 2022 verwacht.

 

Voorbeelden van UBO’s zijn:

  • Personen met meer dan 25% van de aandelen in een bv
  • Personen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof
  • Personen die meer dan 25% stemrecht hebben bij een statutenwijziging van een stichting

 

Uw organisatie kan één of meerdere UBO’s hebben, dit moet u (laten) registreren via de KvK.

 

Afgelopen maand heeft het hof in kort geding besloten dat het UBO-register niet strijdig is met privacy wetgeving. Hoewel het hoofdproces nog loopt, zal dat niet vóór 27 maart 2022 zijn beslist. Daarnaast neigt de rechtelijke macht naar legalisering van het huidige register. Wij adviseren vanuit dit perspectief het UBO-register voor uw organisatie in te regelen.’

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info