IB-ONDERNEMERS EN OUDEDAGSRESERVE

Het kabinet heeft het voorstel om in fases de fiscale oudedagsreserve (FOR) te gaan afschaffen. Deze reserve is ooit in het leven geroepen voor IB-ondernemers om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen.

 

Als het voorstel wordt goedgekeurd, komen op 31 december 2022 alle opgebouwde oudedagsreserves vrij. Daarover moet dan inkomstenbelasting betaald worden, of ze kunnen ingezet worden als een lijfrenteproduct. Vanaf 1 januari 2023 kunnen IB-ondernemers geen nieuwe oudedagsreserves opbouwen.

 

‘Positief hieraan is dat sparen voor de oude dag ook echt sparen voor de oude dag wordt, omdat je de premie moet gaan afstorten. Daarnaast voorkomt dit dat uitgestelde winsten tot hoge belastingheffing gaan leiden, wanneer er geen geld meer is op het moment dat de FOR vrij zou moeten vallen. De IB-ondernemer die gebruik maakt van de FOR en wél geld opzij zet, ziet het proces rondom de oudedagsverplichting wel ingewikkelder worden.’

 

Het uitfaseren van de FOR dient de volgende doelen:

  • Het komen tot een meer gelijke fiscale behandeling van arbeid voor werknemers in loondienst, IB-ondernemers en BV-ondernemers.
  • Het tegengaan van gebruik voor belastinguitstel, immers: op dit moment kunnen IB-ondernemers met de FOR een deel van de winst reserveren voor een oudedagsreserve. Hierdoor betalen ze in het desbetreffende jaar minder inkomstenbelasting.
  • Het extern onderbrengen van reële oudedagsvoorzieningen. Daarnaast wordt met de Wet toekomst pensioenen de ruimte vergroot om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen. Dat geldt ook voor IB-ondernemers.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info