Coronasteun

Een aantal belastingmaatregelen die het kabinet heeft genomen om de coronacrisis door te komen, wordt verlengd en een aantal andere wordt vastgelegd, zodat ondernemers een wettelijke basis hebben voor hun administratie en toekomstige aangiften.

 

Het kabinet verlengt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. Dus eigenlijk praten we over NOW 3.1 (oktober t/m december 2020), 3.2 (januari t/m maart 2021) en 3.3 (april t/m juni 2021).

 

In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van tenminste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van tenminste 30%. De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80% naar 70% naar 60%. En let op: voor iedere periode dient de NOW apart aangevraagd te worden.

 

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Dan kunt u voor dezelfde drie tijdvakken als de NOW een aanvraag doen voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Hieronder ziet u de belangrijkste veranderingen:

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB (Subsidie vaste lasten) zullen op grond van het Belastingplan 2021 niet tot de winst worden gerekend. Dit betekent dat beide vergoedingen worden vrijgesteld van belastingheffing. In het volgende handige schema kunt u zien welke coronamaatrdegelen belast en onbelast zijn:

‘Samenvattend: u hebt als ondernemer dus nog negen maanden de kans om uw onderneming aan te passen aan de veranderde situatie. Daarna verwacht de overheid dat ondernemers hun eigen broek weer gaan ophouden.Vragen over de coronamaatregelen en welke voor uw bedrijf gelden? We staan voor u klaar.’

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info