Belastingplan 2022

Zoals gezegd zijn er geen grote wijzingen in fiscale maatregelen. De belangrijkste wetsvoorstellen van het kabinet zijn de volgende:


 
De door bedrijven vooraf betaalde dividendbelasting mag voortaan alleen verrekend worden als u vennootschapsbelasting (vpb) moet betalen:
 
Tot nu toe mochten bedrijven hun voorafbetaalde Nederlandse dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) verrekenen met de vpb. Hadden ze echter geen vpb te betalen, dan kregen ze de voorheffingen terugbetaald door de Belastingdienst. Omdat de Nederlandse wetgeving op dit vlak mogelijk niet in overeenstemming is met het EU-recht, gaat die laatste mogelijkheid nu vervallen. Er vindt vanaf januari 2022 dus geen teruggaaf meer plaats als een onderneming effectief geen vpb hoeft te betalen. Wel mag het bedrijf de voorheffingen in een ander jaar met de vpb verrekenen. De Belastingdienst gaat hiervoor vaststellingsbeschikkingen afgeven.
 
Het kabinet komt met verschillende klimaatmaatregelen, waaronder een verhoging van de steunpercentages van de Milieu-investeringaftrek (MIA):
 
Om bedrijven te stimuleren te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden de percentages vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Daardoor kunnen bedrijven die milieubewust investeren in bedrijfsmiddelen, een hogere aftrek claimen op hun fiscale winst.
 
Er komt een onbelaste thuiswerkvergoeding voor de extra kosten van thuiswerken:
 
Door de coronacrisis werken veel werknemers thuis en ook na de coronacrisis wordt verwacht dat deels thuiswerken gebruikelijk blijft. Daarom kunnen werkgevers vanaf 1 januari volgend jaar hun medewerkers onbelast een thuiswerkvergoeding van maximaal 2€ per dag uitkeren om de extra kosten te dekken van zaken als elektriciteit en verwarming. Een werknemer die twee dagen per week thuiswerkt, ontvangt dan zo’n 200 euro per jaar als compensatie.
 
“Twee dingen om in het oog te houden: was u al van plan te gaan investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, stel uw investering dan uit tot 1 januari volgend jaar. Dan kunt u een groter deel van uw kosten aftrekken.
 
En let op bij de thuiswerkvergoeding! Hoe mooi het ook is dat uw werknemer mag compenseren voor de gebruikte elektriciteit of het extra wc-papier, door de thuiswerkvergoeding uit te keren geeft u aan dat u het thuiswerken ondersteunt. Daarmee wordt u er mogelijk ook verantwoordelijk voor dat de thuiswerkplek aan de arbo-regels voldoet en kunt u in de problemen komen als dat niet zo is. Bijvoorbeeld als uw werknemer fysieke klachten krijgt na thuiswerken.”

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info